KJK-tieto OY

Vuonna 1990 perustettu yhtiö tarjoaa ohjelmistojen lisäksi tiedonhallintaratkaisujen konsultointia ja kehittämispalveluita.

Ota Yhteyttä

Yritys

Yrityksellämme on useita pitkäaikaisia asiakassuhteita suuriin yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin. Katso referenssit. NextTab -teknologiaan perustuvia ratkaisuja on toimitettu mm. seuraaville sovellusalueille:

 1. taloushallinto
 2. tilintarkastus
 3. projektikirjanpito
 4. palkkatilastojen käsittely
 5. metsävaratietojen käsittely
 6. puukaupan hallinta
 7. maanvuokratietojen käsittely
 8. maa-aineskaupan hallinta
 9. kyselytutkimukset
 10. ajankäytön seuranta
Kysy meiltä oman toimialasi vastaavaa toteutusta. Esitämme mielellämme oman näkemyksemme tarpeisiinne soveltuvasta ratkaisusta.

Asiakkaat

kertovat meistä:

metsätalousinsinööri Esko Oja, Metsähallitus: "Järjestelmä on todella nopea, kun käsitellään suuria tietomassoja. Suurista kannoista tietoja voidaan kuitenkin katsoa rivitasolla ja summata joustavasti. Erinomainen ratkaisu, paras tuntemani analysointityökalu!"

vakuutusmatemaatikko Markku Karhunen, Nordea Henkivakuutus Oy: "Varteenotettava vaihtoehto raskaille Business Intelligence -työkaluille. Yrityksellä on aktiivinen asiakastuki ja erinomainen palvelualttius."

asiantuntija Heikki Almgren, Elinkeinoelämän keskusliitto: "Käytämme NextTabia palkkatiedostojen analysointiin ja tilastoaineiston tarkastamiseen sekä raportointiin. Järjestelmä on todella monipuolinen, siitä löytyy funktio joka lähtöön. Tehokas tilastoanalyysityökalu, paljon enemmän kuin taulukkolaskentaohjelma."

KJK-Tieto Oy:n tuotteita tai sovelluskehityspalveluita käyttävät mm:

 • Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
 • Elinkeinoelämän Keskusliitto ry
 • Eläketurvakeskus
 • Finanssialan Keskusliitto ry
 • Indufor Oy
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Metsähallitus
 • Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
 • Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy
 • Toyota Motor Finland Oy
 • Valtiovarainministeriö

NextTab


Katso esittely

NextTab analyysiohjelmisto on sisältöriippumaton taulukkomuodossa olevan tiedon selailu- ja analysointimenetelmä. Sen käyttö ei edellytä ohjelmointitaitoja, vain loogista asioiden jäsentelykykyä ja käsiteltävissä olevan aineiston sisällön ja tietojen välisten riippuvuuksien ymmärtämistä. NextTab mahdollistaa itsenäisen työskentelyn aineiston kanssa. Se auttaa työstämään tuotantosovelluksista haettuja aineistoja ja hakemaan tarvittavat tiedot ja näkökulmat ilman ohjelmointitaitoja tai -ammattilaisia. Käyttäjä keskustelee aineistonsa kanssa, valittu rajaus ja näkökulma johtavat usein uuteen ja rajaukseen ja antaa siten mahdollisuuden analysoida kohdeaineistoa ilman rajoitteita. NextTabin tyypillinen käyttäjä on organisaationsa tuotantosovellusten tietosisällöt tunteva asiantuntija: tilintarkastaja, kirjanpitäjä, controller, talouspäällikkö, informaatikko, tilastoasiamies, aktuaari, tms.

Joustavuutta raportointiin

NextTab tukee ja täydentää vakioraportointia. Se on perinteisiä vakioraportteja täydentävä menetelmä, jossa otokseen kohdistetaan summauksia, ristiintaulukointeja yms. laskutoimenpiteitä tarpeen mukaan. NextTab on mahdollistanut merkittävän vakioraporttien määrän vähentämisen asiakasorganisaatioissamme. Se on kuitenkin enemmän analysointityökalu, "data browser", kuin raporttigeneraattori.[/box]

Auditoiva lähestymistapa

NextTab tehostaa merkittävästi esimerkiksi talousaineistojen tarkastelua. Kirjanpito- ja reskontratiedot voidaan johtaa NextTab -taulukoiksi esim. joka arkiyö. Raportoinnin ja yhteenvetojen (esim. täsmäytykset) lisäksi sovelluksen tarkkoja rajausmahdollisuuksia hyödynnetään yksittäisten virheiden tai poikkeamien jäljittämisessä. Kun onnistuneella valinnalla löydetään jäljitettävä rivi parissa sekunnissa miljoonan rivin aineistosta niin talouspäällikkö tai tilintarkastaja on säästänyt useita tunteja työaikaansa. NextTab onkin osoittautunut varsinaiseksi tilintarkastajan täsmäaseeksi.[/box]

Miten?

Tuotantosovellusten aineistot poimitaan analyysin kannalta yksinkertaiseen ja tehokkaaseen NextTabin taulukkomalliin SQL-poimintojen avulla tai tiedostovälitteisesti. Ascii- ja SQL-muunnot ovat suoritettavissa yksinkertaisen valikon kautta. Tiedot voi myös siirtää suoraan avoimesta Excel -istunnosta NextTabilla tarkasteltavaksi. Vakiintuneissa käyttäjäympäristössä NextTab -taulukoiden tuotanto on automatisoitu ja ajastettu.

Ota yhteyttä

KJK-Tieto Oy

Kimmo Kekäläinen

kimmo.kekalainen@kjk-tieto.com

GSM +358 50 55 27 207 fax + 358 9 666 633